Clubinfo LC Ergolz

LCI Club Nr. 31661
Zone 102 C-22
Charterfeier 12.06.1976
Pate/Patin Birseck (CH)
Bankname Basellandschaftliche Kantonalbank
E-Mail Adresse mfusco@alltech.ch 0279ae7957497ac87d2b8233d756c368e6b7e644
Adresse Kirschbaumstrasse 16
4411 Seltisberg
Sitzungen 1. Donnerstag, 18.45 Uhr Abweichungen gemäss Programm

3. Donnerstag, 12.15 Uhr Abweichungen gemäss Programm
LC Ergolz http://www.badbubendorf.ch https://ergolz.lionsclub.ch
47.460379 7.740793

Ernst Bürgin Präsident 2023/2024

20 Jun
12:15 13:30
Lunch

Präsidial Übergabe an Alexander

Bad Bubendorf

CH -
4 Jul
18:45 22:30
Dinner

Damenanlass

auswärts
18 Jul
12:15 13:30
Lunch
Bad Bubendorf

CH -
31 Jul
12:15 13:30
Lunch
Bad Bubendorf

CH -
15 Aug
18:45 22:30
Dinner

mit Führung

auswärts

CH -